Etiket - İki Lisan Öğrenen Çocuklar Daha Zeki

İki Lisan Öğrenen Çocuklar Daha Zeki

Yeni bir araştırmaya göre, çocuklar farklı bir lisanı ne kadar erken öğrenmeye başlarsa, karar alma, problem çözme gibi bilişsel becerileri o kadar fazla gelişiyor. Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, henüz konuşmaya başlamamış bebeklerin iki farklı lisan karşısında seslere daha duyarlı olmaya başladıkları görüldü. Bu durum, duydukları her iki lisanı algılama yönünde...